Gayrimenkul Değerleme Uzmanları
Aralık 31, 2021

Gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi 2022 yılı için belli oldu

ile Mehmet

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı mesleğini yapanları yakından ilgilendiren ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi 2022 yılı için yeniden belirlenmiştir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin yapacağı değerleme hizmeti ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi 2022

Taşınmazhaber.Com sitesinde yer alan habere göre; Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları yalnızca verilmekte olan değerleme hizmetine ilişkin olacaktır. Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masraflarıyla zorunlu bilgi ve belgelerin temin edilmesinde, resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar, asgari ücrete dahil olmayacaktır. Bunlar ayrıca ödenecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) ödenmesi gereken ücretler müşteriden istenmektedir. TKGM sorgulamasının birlik tarafından yapılması durumunda ek bir ücret istenirse bu gayrimenkul değerleme kuruluşunca ödenmektedir. Asla müşteriye yansıtılmayacaktır.

Rapor başına 12 TL gayrimenkul bilgi merkezi payı ilave edilecek

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanan değerleme ücretlerine, rapor başına 12 TL gayrimenkul bilgi payı eklenmektedir. Bu tutarlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş’ye ödenecektir. Değerleme hizmetleri karşılığında ödenen ücret ve masraflar, verilecek hizmet neticesindeki değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilmemektedir. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekecektir.

Tarifede yer alan ücretlere indirim olmayacak

Tarifede belirlenen brüt metrekare büyüklüklerinin belirlenmesinde belediye imar yönetmelikleri dikkate alınacaktır. Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı özelliğiyle fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu farktan dolayı alakalı gayrimenkul tarifede yer alan grupların birden fazlasının bünyesine giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacaktır. Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir birlik üyesinden dışarıdan hizmet alım yoluyla gerçekleştirebilmeleri fakat müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması koşuluyla mümkün olacaktır.

Bu bağlamdaki ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar, değerleme hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayan birlik üyesi arasındaki yazılı sözleşmede önceden belirlenmektedir. Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanmamaktadır. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler de işbu esaslara zıt olamayacaktır.

Brüt metrekare bazında değerleme fiyatları

Tarife bağlamında, 2022’de brüt metrekare değerleme fiyatı bağ, bahçe, tarla, tarım alanı ve özel orman için 1.163 TL-1.592 TL arasında olacaktır. Bu tutar, brüt metrekaresine göre arsalarda 1.488 TL ila 2 bin 788 TL arasında değişecektir.

Bağımsız bölüm konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250’yi aşmayanların değerleme fiyatı 1.092 TL olacak. Bu tutar metrekaresi 251-500 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 1.338 TL seviyesinde belirlenmektedir. 501’den fazla olanlar içinse 1.585-3 bin 678 TL bandında değişiklik gösterecektir.

Akaryakıt istasyonları için değerleme ücreti 6 bin 475 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 1.072 TL ile 8 bin 962 TL arasında değişecektir.

Değerleme ücreti; dükkan, plaza, iş merkezleri, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi gayrimenkullerde 100 metrekareye kadar 1.188 TL, 101-500 metrekare arası değişenler de 1.389 TL olacak. Bu tutar 500-2 bin metrekare arasında 2.187 TL olarak uygulanacaktır. Aynı zamanda metrekaredeki artışa göre 16 bin 305 liraya kadar çıkar.

Haberin kaynağı için tıklayınız….