Değerleme Uzmanlığı

Değerleme Nedir?

“Değerleme” bir varlığın veya gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Kimdir?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir.”

Konut Değerlemesi;

“Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların teminatı olan gayrimenkullerin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Konut Değerleme Uzmanı Kimdir?

Konut Değerleme Uzmanı : Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut
değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, konut değerlemesi alanında asgari 1 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir.

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı: Konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için konut değerleme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olması gereklidir.

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Konuları;

1 – Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
2 – Gayrimenkul Değerleme Esasları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavları

-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları

1- Dar kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
2- Gayrimenkul Değerleme Esasları
3- İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi,
4- Gayrimenkul Mevzuatı

– Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Başvuruları

Sınava başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, sınava katılacak adaylarda aranacak nitelikler, başvuru evrakının gönderileceği adres, sınav ücreti ve sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler http://www.spl.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Sınav Çalışma Notları

Adayların sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olması amacıyla sınav konularına ilişkin çalışma notları spl.com.tr adresinde yer almaktadır. Bununla birlikte lisanslama sınav sorularının tamamının bu kaynaklardan oluşturulması zorunluluğu bulunmamaktadır.