Ocak 2, 2024

Gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi 2024 yılı için belli oldu

ile Mehmet

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı mesleğini yapanları yakından ilgilendiren ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi 2024 yılı için yeniden belirlenmiştir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin yapacağı değerleme hizmeti ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi 2024

Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları yalnızca verilmekte olan değerleme hizmetine ilişkin olacaktır. Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masraflarıyla zorunlu bilgi ve belgelerin temin edilmesinde, resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar, asgari ücrete dahil olmayacaktır. Bunlar ayrıca ödenecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) ödenmesi gereken ücretler müşteriden istenmektedir. TKGM sorgulamasının birlik tarafından yapılması durumunda ek bir ücret istenirse bu gayrimenkul değerleme kuruluşunca ödenmektedir. Asla müşteriye yansıtılmayacaktır.

Rapor başına 70 TL gayrimenkul bilgi merkezi payı ilave edilecek

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanan değerleme ücretlerine, rapor başına 70 TL gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenmektedir. Ayrıca 50 TL Birlik payı eklenmektedir. Bu tutarlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş’ye ödenecektir. Değerleme hizmetleri karşılığında ödenen ücret ve masraflar, verilecek hizmet neticesindeki değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilmemektedir. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekecektir.

Tarifede yer alan ücretlere indirim olmayacak

Tarifede belirlenen brüt metrekare büyüklüklerinin belirlenmesinde belediye imar yönetmelikleri dikkate alınacaktır. Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı özelliğiyle fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu farktan dolayı alakalı gayrimenkul tarifede yer alan grupların birden fazlasının bünyesine giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacaktır. Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir birlik üyesinden dışarıdan hizmet alım yoluyla gerçekleştirebilmeleri fakat müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması koşuluyla mümkün olacaktır.

Bu bağlamdaki ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar, değerleme hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayan birlik üyesi arasındaki yazılı sözleşmede önceden belirlenmektedir. Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanmamaktadır. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler de işbu esaslara zıt olamayacaktır.

Brüt metrekare bazında değerleme fiyatları

Tarife bağlamında, 2024’de brüt metrekare değerleme fiyatı bağ, bahçe, tarla, tarım alanı ve özel orman için metrekaresine göre 5.856 ile 8.017 TL arasında olacaktır. Bu tutar, metrekaresine göre arsalarda 7.493 TL ile 14.040 TL arasında değişecektir. Ayrıca bağımsız bölüm konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresine göre 5.500 TL ile 18.523 TL arasında değişmektedir.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış müstakil yapılar (köy ve kırsal mahalle hariç) için yüzde 10 artırılarak uygulanmaktadır.

Akaryakıt istasyonları için değerleme ücreti 32 bin 607 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 5.399 TL ile 45 bin 131 TL arasında değişmektedir.

Değerleme ücreti; dükkan, plaza, iş merkezleri, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi gayrimenkullerde 100 metrekareye kadar 5.983 TL dir. 101-500 metrekare arası değişenler de 6.995 TL olacaktır. Bu tutar 501-2 bin metrekare arasında 11.013 TL olarak uygulanacaktır. 2.001-5.00 metrekare arası 15.069 TL olarak uygulanacaktır. 5.001-10.000 metrekare arası 19.495 TL olarak uygulanacaktır.

10.001-20.000 metrekare arası 32.889 TL olarak uygulanacaktır. 20.001-50.000 metrekare arası 67.065 TL olarak uygulanacaktır. Ayrıca 50.001-100.000 metrekare arası 81.856 TL olarak uygulanacaktır. Aynı zamanda 100.001 ve üzeri büyüklüklerde ise 89.253 TL olarak uygulanacaktır.

Gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi 2024 yılı tablosu için tıklayınız…

Diğer proje haberleri için tıklayınız…